• screen 4

  Područna riznica

  Informacijski sustav za upravljanje knjigovodstveno-financijskim i proračunskim poslovanjem za županije, gradove i općine i proračunske korisnike

   

 • screen 3

  Urudžbeni zapisnik s arhivom

  Vođenje urudžbenog zapisnika/centralne pisarnice

   

 • screen 1

  Sustav upravljanja dokumentima

  Upravljanje i arhiviranje elektroničkih dokumenata, mogućnost održavanja elektroničkih sjednica

   

   

 • screen 2

  Komunalna naknada i naknada za uređenje voda

  Objedinjena evidencija i naplata komunalne naknade i naknade za uređenje voda

   

 • screen 3

  Poljoprivredno zemljište

  Praćenje zakupa, prodaje, dugogodišnjeg zakupa i privremenog raspolaganja poljoprivrednog zemljišta, evidencija koncesija i neobrađenog poljoprivrednog zemljišta

   

 • screen 3

  Registar nekretnina

  Evidencija, pregledi i statistika nekretnina sa svim vrstama ulaganja i prihoda u vlasništvu JLS i proračunskih korisnika.

   

Zavod za informatiku Osijek

img_1

Funkcija i djelovanje Zavoda za informatiku Osijek, ustanove za informatičku djelatnost čiji je osnivač Osječko-baranjska županija, određeni su temeljnim dokumentima kojima je Osječko-baranjska županija uredila razvoj svog informacijsko-informatičkog sustava odnosno utemeljila Zavod za informatiku Osijek kao samostalnu ustanovu:
- Program razvitka informatičkog sustava Osječko-baranjske županije (Županijska skupština, 28. ožujka 2000.) donesen temeljem Predinvesticijske studije,
- Programska usmjerenja razvitka informacijskog sustava Osječko-baranjske županije zasnovanog na informatičkoj tehnologiji (Županijsko poglavarstvo, 12. srpnja 2002.),
- Osnove razvoja Zavoda za informatiku Osijek (Županijska skupština, 20. prosinca 2004.),
- Odluka o Zavodu za informatiku ("Županijski glasnik" broj 1/00., 5/09., 8/10. i 4/13.),
- Statut Zavoda za informatiku od 17. travnja 2000., 26. svibnja 2010. i 30. prosinca 2013. (suglasnosti Županijske skupštine od 16. lipnja 2000., 2. srpnja 2010. i 11. ožujka 2014.).

Ovim dokumentima Zavod je ustanovljen kao središnja informatička služba poglavito za potrebe održavanja i razvoja informacijskog sustava županijskih tijela odnosno županijskog informacijskog sustava, a potom, slobodnim kapacitetima usmjeren prema pružanju informatičkih usluga prvenstveno tijelima javne vlasti i javnim službama koje se oslanjaju na baze podataka kojima Zavod raspolaže. Tako promatrajući, Zavod je središnja informatička služba Županije i istodobno županijska outsourcing tvrtka. Zavod je formiran kao samostalna pravna osoba iz razloga omogućavanja pružanja usluga trećima, što status upravnog tijela ne bi dopuštao.

Djelatnost

Prema Odluci kojom je utemeljen Zavod kao ustanova za informatičku djelatnost nad kojom osnivačka prava ima isključivo Osječko-baranjska županija, Zavod obavlja:

- poslove vezane uz korištenje i održavanje informatičkih uređaja (hardware),
- poslove održavanja i primjene sistemskog software-a,
- poslove izgradnje, razvitka i održavanja informatičke komunikacijske mreže,
- poslove projektiranja i vođenja izgradnje informacijskih i informatičkih sustava te baza podataka,
- poslove izrade i implementacije informatičkih programskih rješenja,
- poslove izgradnje, održavanja i zaštite informacijskog i informatičkog sustava osnivača te središnjih baza podataka,
- poslove obrazovanja i osposobljavanja korisnika za rad s informatičkim resursima (hardver, programi, komunikacije),
- poslove održavanja informatičkih resursa,
- poslove knjigovodstva, računovodstva i savjetovanja.

Navedene funkcije Zavoda omogućuju njegovu potporu procesu razvoja informacijskog sustava Županije te informatičkog sustava koji mu pruža tehničku i tehnološku potporu. Kako je svojim slobodnim resursima Zavod okrenut tržištu, poglavito jedinicama lokalne samouprave, tako definirane funkcije omogućuju i razvoj djelatnosti koje su uvjetovane zahtjevima i potrebama tržišta kojemu je Zavod usmjeren.

- IBAN: HR2423600001800014000 (jedinstveni račun Županijske riznice Osječko-baranjske županije)

 

Certifikati

ISO-9001ISO-27001


Microsoft Partner

 

Korisnička podrška (Helpdesk):

radnim danom od 8.00 do 14.30 sati
031-221-777
helpdesk@zio.hr

 

Kontaktirajte nas

Osnovni podaci:
Zavod za informatiku Osijek,  Stjepana Radića 4, 31000 Osijek
e-mail: zio@zio.hr
tel: (031) 221-850    fax: (031) 221-869
MB: 1157302  OIB: 43413546068   IBAN: HR2423600001800014000