Obavijest o privremenoj organizaciji rada Zavoda za informatiku Osijek za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19!


Poštovani,

    Sukladno Odluci o privremenoj organizaciji rada Zavoda za informatiku Osijek za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 od 20. ožujka 2020. obavještavamo Vas da:

- Zavod za informatiku Osijek poduzima mjere u cilju osiguranja neometanog obavljanja svoje djelatnosti, zaštite svojih radnika kao i sprečavanja širenja koronavirusa slijedom čega ćemo organizirati posao na sljedeći način:

- Zavod za informatiku Osijek neće neposredno raditi sa strankama, osim ako je to nužno zbog organizacije posla.

- Molimo sve naše korisnike da redovnu poslovnu komunikaciju obavljaju putem emaila helpdesk(et)zio(točka)hr, riznica(et)obz(točka)hr, kao i mail kontakata zaposlenika Zavoda za informatiku Osijek, te helpdesk telefona 031/221-777 u redovnom radnom vremenu od ponedjeljka do petka od 7 i 30 do 15 i 30 sati.

- Rad zaposlenika Zavoda je organiziran u odvojenim smjenama (dežurno osoblje) i radom od kuće (zaposlenici koji ispunjavaju uvjete iz kriterija rizičnosti).

    Nadamo se da ćemo zajedničkim radom, međusobnim razumijevanjem i uvažavanjem uputa nadležnih zdravstvenih službi lakše i uspješnije prebroditi izazove koje novonastala situacija stavlja ispred nas.


Ravnatelj:
doc.dr.sc. Dražen Tomić dipl.inž.el.

 

 

zio zgrada


Funkcija i djelovanje Zavoda za informatiku Osijek, ustanove za informatičku djelatnost čiji je osnivač Osječko-baranjska županija, određeni su temeljnim dokumentima kojima je Osječko-baranjska županija uredila razvoj svog informacijsko-informatičkog sustava odnosno utemeljila Zavod za informatiku Osijek kao samostalnu ustanovu:

  • Program razvitka informatičkog sustava Osječko-baranjske županije (Županijska skupština, 28. ožujka 2000.) donesen temeljem Predinvesticijske studije,
  • Programska usmjerenja razvitka informacijskog sustava Osječko-baranjske županije zasnovanog na informatičkoj tehnologiji (Županijsko poglavarstvo, 12. srpnja 2002.),
  • Osnove razvoja Zavoda za informatiku Osijek (Županijska skupština, 20. prosinca 2004.),
  • Odluka o Zavodu za informatiku ("Županijski glasnik" broj 1/00., 5/09., 8/10. i 4/13.),
  • Statut Zavoda za informatiku od 17. travnja 2000., 26. svibnja 2010. i 30. prosinca 2013. (suglasnosti Županijske skupštine od 16. lipnja 2000., 2. srpnja 2010. i 11. ožujka 2014.).

Ovim dokumentima Zavod je ustanovljen kao središnja informatička služba poglavito za potrebe održavanja i razvoja informacijskog sustava županijskih tijela odnosno županijskog informacijskog sustava, a potom, slobodnim kapacitetima usmjeren prema pružanju informatičkih usluga prvenstveno tijelima javne vlasti i javnim službama koje se oslanjaju na baze podataka kojima Zavod raspolaže. Tako promatrajući, Zavod je središnja informatička služba Županije i istodobno županijska outsourcing tvrtka. Zavod je formiran kao samostalna pravna osoba iz razloga omogućavanja pružanja usluga trećima, što status upravnog tijela ne bi dopuštao.

 

Top