Javna nabava

Sukladno članku 80. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16) objavljuje se popis gospodarskih subjekata s kojima Zavod za informatiku Osijek ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi:
Naziv gospodarskog subjekta:
1. Slavonska mreža d.o.o., Trg Ljudevita Gaja 6, Osijek, OIB: 87267534621
2. Recycla d.o.o., Šetalište Petra Preradovića 8, Osijek, OIB: 93168111650
3. Dyncond d.o.o., Trg Ljudevita Gaja 6, Osijek, OIB: 03360072043

Plan nabave za 2021. godinu

 

Izmjene i dopune Plana Nabave za 2020.
Plan nabave za 2020. godinu
Registar ugovora o javnoj nabavi za 2020. godinu

Plan nabave za 2019. godinu
Registar ugovora o javnoj nabavi za 2019. godinu

Izmjene i dopune plana nabave za 2018. godinu
Plan nabave za 2018. godinu
Registar ugovora o javnoj nabavi za 2018. godinu

Plan nabave za 2017. godinu

Plan nabave za 2016. godinu

Plan nabave za 2015. godinu

Plan nabave za 2014. godinu

Izmjene i dopune plana nabave za 2013. godinu
Izmjene i dopune plana nabave za 2013. godinu
Plan nabave za 2013. godinu

Plan nabave za 2012. godinu
Izmjene i dopune plana nabave za 2012. godinu
Pregled sklopljenih ugovora za 2012. godinu

 

 

 

Top