Javna nabava

Sukladno članku 80. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16) objavljuje se popis gospodarskih subjekata s kojima Zavod za informatiku Osijek ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi:
Naziv gospodarskog subjekta:
1. Slavonska mreža d.o.o., Trg Ljudevita Gaja 6, Osijek, OIB: 87267534621
2. Recycla d.o.o., Šetalište Petra Preradovića 8, Osijek, OIB: 93168111650

Plan nabave za 2020. godinu
Plan nabave za 2019. godinu

Izmjene i dopune plana nabave za 2018. godinu
Plan nabave za 2018. godinu
Plan nabave za 2017. godinu
Plan nabave za 2016. godinu
Plan nabave za 2015. godinu
Plan nabave za 2014. godinu
Izmjene i dopune plana nabave za 2013. godinu
Izmjene i dopune plana nabave za 2013. godinu
Plan nabave za 2013. godinu
Plan nabave za 2012. godinu
Izmjene i dopune plana nabave za 2012. godinu
Pregled sklopljenih ugovora za 2012. godinu

 

 

Top