Proizvodi i usluge

 

Od 2005. godine Zavod kontinuirano razvija vlastite informatičke proizvode i upotpunjuje paletu usluga koje pruža svojim korisnicima. Proizvodi i usluge Zavoda mogu se svrstati u četiri osnovne kategorije:

1. Softverski proizvodi i usluge:

  • Urudžbeni zapisnik sa arhivom - vođenje urudžbenog zapisnika/centralne pisarnice sa modulom za arhiviranje građe
  • Sustav upravljanja dokumentima - upravljanje i arhiviranje elektroničkih dokumenata, mogućnost održavanja elektroničkih sjednica
  • Područna riznica - informacijski sustav za upravljanje knjigovodstveno-financijskim i proračunskim poslovanjem za županije, gradove i općine. Omogućuje uvođenje jedinstvenog računa riznice za sve proračunske korisnike. Sastoji se od proračunskog planiranja i izvještavanja, računovodstva proračuna, likvidature i platnog prometa, kadrovske evidencije sa plaćama i naknadama, osnovnih sredstava i sitnog inventara, javne nabave i potpora. Mogu ga koristiti i svi ostali korisnici koji vode proračunsko knjigovodstvo
  • Komunalna naknada i naknada za uređenje voda - objedinjena evidencija i naplata komunalne naknade i naknade za uređenje voda
  • Poljoprivredno zemljište - praćenje zakupa, prodaje, dugogodišnjeg zakupa i privremenog raspolaganja poljoprivrednog zemljišta, evidencija koncesija i neobrađenog poljoprivrednog zemljišta
  • Registar nekretnina - evidencija, pregledi i statistika nekretnina sa svim vrstama ulaganja i prihoda u vlasništvu JLS i proračunskih korisnika
  • Socijalna skrb - informacijski sustav za upravljanje provedbe mjera socijalne skrbi
  • Grobni očevidnik - web GIS aplikacija za upravljanje grobljima
  • Porez na potrošnju i tvrtku - evidencija i naplata poreza na potrošnju i poreza na tvrtku
  • Zakup javnih površina - evidencija i naplata zakupa javnih površina
  • Praćenje naknada u postupcima legalizacije - evidencija i naplata naknada u postupcima legalizacije
  • Komunalno redarstvo (prekršaji) - evidencija prekršaja komunalnog redarstva
  • Evidencija gospodarske, komunalne i socijalne infrastrukture JLS - evidencija te pojedinačni i skupni pregledi gospodarske, komunalne i socijalne infrastrukture gradova i općina na području županije
  • Evidencija računalne opreme - evidencija računala i računalne opreme
  • Evidencija radnog vremena i posjetitelja - evidencija radnog vremena i posjetitelja
  • Katalog podataka - evidencija baza podataka informacijskog sustava
  • Obračun zakonskih kamata - obračun zakonskih zateznih kamata
  • Izrada računalnih programa po narudžbi i zahtjevima korisnika

Više informacija o računalnim programima i pristup web aplikacijama: https://programi.zio.hr

2. Web proizvodi i usluge, grafičke usluge:

  • grafičko oblikovanje i izrada web stranica
  • registracija domena i smještaj web stranica (web hosting)
  • obrada papirne konfekcije

3. Informatičke usluge razvoja i održavanja sustava i opreme:

  • Izgradnja informatičke infrastrukture: projektiranje, izgradnja i održavanje informatičkih sustava - PC računala, poslužitelji, računalne mreže
  • servis informatičke opreme

4. Informatička edukacija:

  • Informatička edukacija sukladno ECDL standardu: ECDL Početni, ECDL Osnovni
  • Informatička certifikacija po ECDL standardu (početnom, osnovnom i naprednom programu)
Top