• screen 4

  Područna riznica

  Informacijski sustav za upravljanje knjigovodstveno-financijskim i proračunskim poslovanjem za županije, gradove i općine i proračunske korisnike

   

 • screen 3

  Urudžbeni zapisnik s arhivom

  Vođenje urudžbenog zapisnika/centralne pisarnice

   

 • screen 1

  Sustav upravljanja dokumentima

  Upravljanje i arhiviranje elektroničkih dokumenata, mogućnost održavanja elektroničkih sjednica

   

   

 • screen 2

  Komunalna naknada i naknada za uređenje voda

  Objedinjena evidencija i naplata komunalne naknade i naknade za uređenje voda

   

 • screen 3

  Poljoprivredno zemljište

  Praćenje zakupa, prodaje, dugogodišnjeg zakupa i privremenog raspolaganja poljoprivrednog zemljišta, evidencija koncesija i neobrađenog poljoprivrednog zemljišta

   

 • screen 3

  Registar nekretnina

  Evidencija, pregledi i statistika nekretnina sa svim vrstama ulaganja i prihoda u vlasništvu JLS i proračunskih korisnika.

   

Lista proizvoda i usluga

Od 2005. godine Zavod kontinuirano razvija vlastite informatičke proizvode i upotpunjuje paletu usluga koje pruža svojim korisnicima. Proizvodi i usluge Zavoda mogu se svrstati u četiri osnovne kategorije:

1. Softverski proizvodi i usluge:

- Urudžbeni zapisnik sa arhivom - vođenje urudžbenog zapisnika/centralne pisarnice sa modulom za arhiviranje građe
- Sustav upravljanja dokumentima - upravljanje i arhiviranje elektroničkih dokumenata, mogućnost održavanja elektroničkih sjednica
- Područna riznica - informacijski sustav za upravljanje knjigovodstveno-financijskim i proračunskim poslovanjem za županije, gradove i općine. Omogućuje uvođenje jedinstvenog računa riznice za sve proračunske korisnike. Sastoji se od proračunskog planiranja i izvještavanja, računovodstva proračuna, likvidature i platnog prometa, kadrovske evidencije sa plaćama i naknadama, osnovnih sredstava i sitnog inventara, javne nabave i potpora. Mogu ga koristiti i svi ostali korisnici koji vode proračunsko knjigovodstvo
- Komunalna naknada i naknada za uređenje voda - objedinjena evidencija i naplata komunalne naknade i naknade za uređenje voda
- Poljoprivredno zemljište - praćenje zakupa, prodaje, dugogodišnjeg zakupa i privremenog raspolaganja poljoprivrednog zemljišta, evidencija koncesija i neobrađenog poljoprivrednog zemljišta
- Registar nekretnina - evidencija, pregledi i statistika nekretnina sa svim vrstama ulaganja i prihoda u vlasništvu JLS i proračunskih korisnika.
- Socijalna skrb - informacijski sustav za upravljanje provedbe mjera socijalne skrbi
- Grobni očevidnik - web GIS aplikacija za upravljanje grobljima
- Porez na potrošnju i tvrtku - evidencija i naplata poreza na potrošnju i poreza na tvrtku
- Zakup javnih površina - evidencija i naplata zakupa javnih površina
- Praćenje naknada u postupcima legalizacije - evidencija i naplata naknada u postupcima legalizacije
- Komunalno redarstvo (prekršaji) - evidencija prekršaja komunalnog redarstva
- Evidencija gospodarske, komunalne i socijalne infrastrukture JLS - evidencija te pojedinačni i skupni pregledi gospodarske, komunalne i socijalne infrastrukture gradova i općina na području županije
- Evidencija računalne opreme - evidencija računala i računalne opreme
- Evidencija radnog vremena i posjetitelja - evidencija radnog vremena i posjetitelja
- Katalog podataka - evidencija baza podataka informacijskog sustava
- Obračun zakonskih kamata - obračun zakonskih zateznih kamata
- izrada računalnih programa po narudžbi i zahtjevima korisnika

Više informacija o računalnim programima i pristup web aplikacijama: https://programi.zio.hr

2. Web proizvodi i usluge, grafičke usluge:

- grafičko oblikovanje i izrada web stranica
- registracija domena i smještaj web stranica (web hosting)
- obrada papirne konfekcije

3. Informatičke usluge razvoja i održavanja sustava i opreme:

- Izgradnja informatičke infrastrukture: projektiranje, izgradnja i održavanje informatičkih sustava - PC računala, poslužitelji, računalne mreže
- servis informatičke opreme

4. Informatička edukacija:

- Informatička edukacija sukladno ECDL standardu: ECDL Početni, ECDL Osnovni
- Informatička certifikacija po ECDL standardu (početnom, osnovnom i naprednom programu)

Certifikati

ISO-9001ISO-27001


Microsoft Partner

 

 

 

Kontaktirajte nas

Osnovni podaci:
Zavod za informatiku Osijek,  Stjepana Radića 4, 31000 Osijek
e-mail: zio@zio.hr
tel: (031) 221-850    fax: (031) 221-869
MB: 1157302  OIB: 43413546068   IBAN: HR2423600001800014000