• screen 4

  Područna riznica

  Informacijski sustav za upravljanje knjigovodstveno-financijskim i proračunskim poslovanjem za županije, gradove i općine i proračunske korisnike

   

 • screen 3

  Urudžbeni zapisnik s arhivom

  Vođenje urudžbenog zapisnika/centralne pisarnice

   

 • screen 1

  Sustav upravljanja dokumentima

  Upravljanje i arhiviranje elektroničkih dokumenata, mogućnost održavanja elektroničkih sjednica

   

   

 • screen 2

  Komunalna naknada i naknada za uređenje voda

  Objedinjena evidencija i naplata komunalne naknade i naknade za uređenje voda

   

 • screen 3

  Poljoprivredno zemljište

  Praćenje zakupa, prodaje, dugogodišnjeg zakupa i privremenog raspolaganja poljoprivrednog zemljišta, evidencija koncesija i neobrađenog poljoprivrednog zemljišta

   

 • screen 3

  Registar nekretnina

  Evidencija, pregledi i statistika nekretnina sa svim vrstama ulaganja i prihoda u vlasništvu JLS i proračunskih korisnika.

   

O nama

img_1Temeljem Osnova razvoja Zavoda za informatiku Osijek, usvojene na 8. sjednici Skupštine Osječko-baranjske županije 20. prosinca 2004.godine, u prvoj polovici 2005. godine završen je preustroj Zavoda. Zavod trenutno ima 23 zaposlenika u stalnom radnom odnosu, vlastitu računvodstveno-financijsku službu te 18 informatičara visoke, više i srednje stručne spreme različitih profila i informatičkih usmjerenja osposobljenih za samostalno projektiranje, izradu, uvođenje i održavanje složenih informacijskih sustava.

Ravnatelj Zavoda za informatiku Osijek: doc.dr.sc. Dražen Tomić dipl.inž.el.
Pomoćnik ravnatelja za informacijski sustav: Darko Galović mag.ing.el.
Pomoćnica ravnatelja za proračunsko računovodstvo: Ivana Biro mag.oec.

Procedura stvaranja ugovornih obveza

Ovim aktom propisuje se procedura stvaranja ugovornih obveza, odnosno nabava roba i usluga, javna nabava i sve druge ugovorne obveze koje su potrebne za redovan rad i obavljanje djelatnosti Zavoda za informatiku Osijek (u daljnjem tekstu Zavoda).

- Procedura stvaranja ugovornih obveza
- Odluka o postupku utvrđivanja i naplate prihoda
- Obavijest o obvezi izdavanja e-računa

Javna nabava

Sukladno članku 80. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16) objavljuje se popis gospodarskih subjekata s kojima Zavod za informatiku Osijek ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi:
Naziv gospodarskog subjekta:
1. Slavonska mreža d.o.o., Trg Ljudevita Gaja 6, Osijek, OIB: 87267534621
2. Recycla d.o.o., Županijska 1, Osijek, OIB: 93168111650

Plan nabave za 2019. godinu
Izmjene i dopune plana nabave za 2018. godinu
Plan nabave za 2018. godinu
Plan nabave za 2017. godinu
Plan nabave za 2016. godinu
Plan nabave za 2015. godinu
Plan nabave za 2014. godinu
Izmjene i dopune plana nabave za 2013. godinu
Izmjene i dopune plana nabave za 2013. godinu
Plan nabave za 2013. godinu
Plan nabave za 2012. godinu
Izmjene i dopune plana nabave za 2012. godinu
Pregled sklopljenih ugovora za 2012. godinu

Financijska izvješća

Temeljem članka 100. stavka 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 87/08 i 136/12) i članka 27. stavka 1. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu („Narodne novine“ br. 3/15) objavljujemo:

- Godišnji financijski izvještaji za 2018. godinu (xls,   bilješke)
- Godišnji financijski izvještaji za 2017. godinu (xls,   bilješke)
- Godišnji financijski izvještaji za 2016. godinu
- Godišnji financijski izvještaji za 2015. godinu
- Godišnji financijski izvještaji za 2014. godinu

Certifikati

ISO-9001ISO-27001


Microsoft Partner

 

 

 

Kontaktirajte nas

Osnovni podaci:
Zavod za informatiku Osijek,  Stjepana Radića 4, 31000 Osijek
e-mail: zio@zio.hr
tel: (031) 221-850    fax: (031) 221-869
MB: 1157302  OIB: 43413546068   IBAN: HR2423600001800014000