Početni ECDL

img_1

Početni ECDL program potvrđuje osnovne vještine potrebne svakom pojedincu koji se koristi računalom za osobne ili poslovne potrebe. Za stjecanje Početne ECDL diplome potrebno je položiti sva četiri ispita iz početnog programa. Trajanje ispita 45 min.

Osnove računala
Modul definira osnovne pojmove i vještine koje se odnose na korištenje uređaja, stvaranje i upravljanje datotekama, mreže i sigurnost podataka.
Nastavni plan 1.0     img_1                        Predispit   img_1

Osnove komunikacija
Modul definira osnovne pojmove i vještine koje se odnose na pregledavanja web-a, efikasno pretraživanje informacija, online komunikaciju i e-poštu.
Nastavni plan 1.0     img_1                        Predispit   img_1

Obrada teksta
Modul definira osnovne pojmove i vještine koje se odnose na sposobnost korištenja aplikacije za obradu teksta pri kreiranju svakodnevnih pisama i dokumenata.
Nastavni plan 1.0     img_1                        Predispit   img_1

Proračunske tablice
Modul definira osnovne pojmove i vještine koje se odnose na razumijevanje osnova proračunskih tablica i demonstraciju sposobnosti korištenja proračunskih tablica za preciznu izradu izlaznih rezultata.
Nastavni plan 1.0     img_1                        Predispit   img_1

 

Značaj ECDL-a

Dobivanje diplome

Početni ECDL

Osnovni ECDL

Napredni ECDL

Cjenik

FAQ

 

 

Kontaktirajte nas

Osnovni podaci:
Zavod za informatiku Osijek,  Stjepana Radića 4, 31000 Osijek

Goran Kovačević - ECDL koordinator     tel: (031) 221-861
e-mail: goran.kovacevic@zio.hr
Damir Horvat - ECDL ispitivač     tel: (031) 221-864
e-mail: damir.horvat@zio.hr

tel: (031) 221-850    fax: (031) 221-869
MB: 1157302  OIB: 43413546068   IBAN: HR2423600001800014000