Značaj ECDL-a

img_1

ECDL je važan nositeljima diplome i poslodavcima i zaposlenicima. Nositelj diplome ima priznatu i dokazanu osposobljenost za korištenje osobnog računala (koja je priznata do sada u više od 140. država), a poslodavac ima jamstvo da zaposlenik raspolaže znanjima iz korištenja osobnih računala. Sve je više primjera da poslodavci upućuju zaposlenike na osposobljavanje za ECDL. Posebna prednost ECDL-a je neovisnost o dobavljačima računalne opreme i programa, pa zato certifikat ima veću vrijednost, a poslodavcu ne uvjetuje nabavku određene vrste računalne opreme.
Neke od prednosti koje donosi ECDL su:

· IT vještina za svakoga
· inovativna metoda provjere i evaluacije znanja
· model za edukaciju i trening u informacijskom društvu
· vrlo efikasan način treninga
· povećavanje svijest o prednostima aktivnog učešća u informacijskom društvu
· elastična i prihvatljiva kvalifikacija koja nudi povećanje mobilnosti nositelju

Značaj ECDL-a za poslodavce

- omogućava objektivnu procjenu informatičkog znanja zaposlenika ili kandidata za zaposlenje
- povećava produktivnost zaposlenih koji u radu koriste računalo
- Stečeno znanje omogućava bolju poslovnu interakciju zaposlenih u poduzeću te bržu komunikaciju između pojedinih radnih jedinica
- ECDL program olakšava i poboljšava poslovnu komunikaciju domaćih poduzeća s inozemstvom
- ECDL je potreban i u njihovoj osobnoj poslovnoj praksi i stalnom prilagođavanju novim menagerskim trendovima

Značaj ECDL-a za posloprimce

- značajno povećava šanse za zapošljavanje, i to na cjenjenijim i bolje plaćenim radnim mjestima
- omogućava konkurentnost pri traženju posla na tržištu rada EU i šire
- omogućava kvalitetniji rad i uštedu vremena pri radu na računalu
- ECDL je kvalitetna osnovica za daljnje usavršavanje u specijaliziranim informatičkim znanjima i vještinama

 

Značaj ECDL-a

Dobivanje diplome

Početni ECDL

Osnovni ECDL

Napredni ECDL

Cjenik

FAQ

Kontaktirajte nas

Osnovni podaci:
Zavod za informatiku Osijek,  Stjepana Radića 4, 31000 Osijek

Goran Kovačević - ECDL koordinator     tel: (031) 221-861
e-mail: goran.kovacevic@zio.hr
Damir Horvat - ECDL ispitivač     tel: (031) 221-864
e-mail: damir.horvat@zio.hr

tel: (031) 221-850    fax: (031) 221-869
MB: 1157302  OIB: 43413546068   IBAN: HR2423600001800014000