F.A.Q. ECDL

testni centar


Što je ECDL?

European Computer Driving Licence (ECDL), u Hrvatskoj poznata kao Europska računalna diploma je potvrda o stečenim vještinama informatičke pismenosti, kojom osoba dokazuje poznavanje rada na računalu prema ECDL normama.

Što je to ICDL?
ICDL ( International Computer Driving Licence) je naziv za ECDL na globalnoj razini (izvan Europe).

Mogu li se ECDL vještine (diploma) upisati u radnu knjižicu?
ECDL Diplomu nije moguće upisati u radnu knjižicu, jer se prema Pravilniku o srednjoškolskom obrazovanju odraslih (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/274237.html) ne može u radnu knjižicu upisati ništa za što nije obavezan određeni broj sati edukacije. Prema ECDL normi, osoba koja poznaje gradivo može pristupiti ispitu bez prethodno evidentirane edukacije. Neki ECDL testni centri reklamiraju upis ECDL-a u radnu knjižicu, međutim u stvarnosti to izgleda ovako: oni vas prijavljuju na određeni program edukacije kao što su ECDL operater” ili “ECDL specijalist”. Te su programe TC prijavili i dobili odobrenje od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, sukladno navedenom Pravilniku . Nakon što polaznik završi edukaciju izlazi na ECDL ispit koji u ovom slučaju ima dvije svrhe - dobivanje ECDL diplome i završni ispit za jedan od gore navedenih programa koji se upisuju u radnu knjižicu.

Što je nastavni program? (ECDL Syllabus)?
Program koji sadrži znanja i vještine potrebne za uspješno polaganje ECDL ispita. Svaki ECDL modul ima vlastiti nastavni program.

Što je indeks?
Indeks je dokument u kojem se nalaze svi podaci o polazniku potrebni za uspješno polaganje ECDL ispita, u kojeg se bilježe i podaci o položenim ispitima. Indeks se kupuje u TC u kojem morate položiti barem jedan ECDL ispit.

Što znači moj broj indeksa i kako ga mogu dobiti?
Prije polaganje ispita polaznik mora kupiti indeks u TC. Svaki indeks ima jedinstven broj.

Moj indeks je istekao, što trebam učiniti?
Od 1.1.2014. ECDL indeks će vrijediti neograničeno. Svi indeksi kupljeni prije toga vrijede 3 godine od prvog izlaska na ispit. Nakon isteka valjanosti od 3 godine kandidat mora kupiti novi indeks ukoliko želi polagati ostale ispite.

Da li moram pohađati ECDL tečaj?
Prisustvo tečajevima nije uvjet za polaganje ispita. Ako polaznik posjeduje tražene vještine može prijaviti ispit u bilo kojem TC, a nakon uspješno položenih ispita za željeni program dobiva diplomu priznatu u cijelom svijetu.

Koje su metode testiranje kandidata?
Ručna metoda (testovi na papiru, a radne datoteke na računalu) ili ATES-om (ispitna pitanja i radne datoteke na računalu).

Da li moram položiti sve ispite u istom ECDL TC?
Prvi ispit morate polažiti u ECDL TC u kojem ste kupili indeks, ostale ispite možete polagati u nekom od 20.000 TC u 148 država svijeta.

Kako se mogu pripremiti za ECDL ispit?
Možete pohađati tečaj ili se sami pripremati za ispit.
Prije dolaska u ECDL TC preporučamo korištenje probnih ispitnih pitanja koja se nalaze ovdje , kako biste bili sigurni da imate potrebne tražene vještine.
Za provjeru svoga znanja možete koristiti demo testove za automatsko ili ručno testiranje.

Koji softver moram koristiti za ECDL ispite?
Možete odabrati različite vrste softvera, MS Windows Vista,Windows 7 ili Windows 8, MS Office 2007, MS Office 2010 ili MS Office 2013. Testni centar odlučuje koji softver će koristiti.

Koliko bodova je dovoljno kako bi položio ECDL ispit?
Da biste položili ECDL ispit morate odgovoriti točno na najmanje 75% zadataka.

Ako se ispit ne položi, kada se može ponovno pristupiti testiranju?
Prema normi, najranije sutra, što ovisi o planu certifikacije nekog testnog centra.

Kako mogu dobiti svoj certifikat nakon položenih ispita?
Nakon što položite sve ispite potrebne za stjecanje certifikata, TC će poslati zahtjev HIZ-u za izradu vašeg certifikata, koji će vaš certifikat dostaviti u TC.

Koliko dugo vrijedi moj ECDL certifikat?
Vaš ECDL certifikat nema rok trajanja, ali vam preporučujemo recertifikaciju kao dokaz stjecanja novih vještina nakon promjene nastavnog programa. Certifikat sadrži datum kada ste polagali i po kojem nastavnom programu.

Da li je potrebno položiti module ECDL Osnovnog program prije polaganja onih iz programa ECDL Napredni?
Ne.

Izgubio sam svoj certifikat. Da li mogu dobiti duplikat?
Za izdavanje duplikata certifikata obratite se HIZ-u na e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Cijena izrade duplikata certifikata iznosi 76,00kn + PDV.

Započeo sam polaganje ECDL programa u inozemstvu – kako mogu nastaviti polaganje u Hrvatskoj?
Da bi ste nastavili polaganje ECDL u Hrvatskoj kontaktirajte TC u kojem želite nastavit polaganje.

Ukratko, koje novosti donosi novi program ECDL?

  • novim programom ECDL uvodi novi ECDL indeks za Početni i Osnovni program koji nema ograničenja valjanosti
  • novim programom ECDL uvode se novi ispiti dok se određeni postojeći ukidaju
  • u novom programu ECDL svaki ispit predstavlja samostalnu jedinicu certifikacije za koji je moguće dobiti potvrdu putem ECDL profila
  • ECDL profil prikazuje ispite koje je kandidat položio. U ECDL profil moguće je dodavati naknadno položene ispite prema individualnim potrebama svakog kandidata. ECDL profil može biti u obliku potvrde ili elektroničkog on-line zapisa koji izdaje nacionalni operater (HIZ).
  • posjedovanje Osnovne ECDL diplome više nije uvjet za pristup polaganju naprednih ispita. Polaganju naprednih ispita kandidati mogu pristupiti uz uvjet da prethodno imaju položen isti odgovarajući ispit iz Početnog ili Osnovnog programa (npr. za pristup ispitu Napredne proračunske   tablice potrebno je prethodno položiti ispit Proračunske tablice). Za svaki napredni ispit potrebno je   prethodno kupiti napredni ECDL indeks. Valjanost svakog naprednog indeksa je tri godine.

Kako je organiziran novi program ECDL?
Novi program ECDL sastoji se od tri cjeline:
Početni program (ispiti Osnove računala, Osnove komunikacije, Obrada riječi, Proračunske tablice)
Osnovni program (ispiti Prezentacije, Korištenje baze podataka, IT sigurnost, Online suradnja)
Napredni program (ispiti Napredna obrada teksta, Napredne proračunske tablice, Napredne baze podataka, Napredne prezentacije)

Koji su uvjeti za dobivanje ECDL diplome?
Za stjecanje Početne ECDL diplome potrebno je položiti sva četiri ispita iz početnog programa.
Za stjecanje Osnovne ECDL diplome potrebno je položiti sedam ispita - četiri ispita iz početnog programa i bilo koja tri ispita iz osnovnog programa.
Nakon svakog položenog naprednog ispita stječe se Napredna ECDL diploma.
Za stjecanje ECDL Expert diplome potrebno je položiti sva četriri ispita iz naprednog programa.

Koji će se ispiti iz trenutnog programa ECDL ukinuti, a koji će se i dalje moći polagati?
Dosadašnji ispiti M1: Osnovni pojmovi informacijsko-komunikacijske tehnologije, M2: Korištenje računala i upravljanje datotekama i M7: Pregledavanje weba i komunikacija važeći su do 30.06.2014. i nakon navedenog datuma više neće biti dostupni za polaganje (navedeni ispiti biti će zamijenjeni novim ispitima – Osnove računala i Osnove komunikacija.)
Preostali ispiti iz programa ECDL - Obrada riječi, Proračunske tablice, Korištenje baza podataka i Prezentacije ostaju nepromijenjeni te će se i dalje polagati prema istom nastavnom programu (Syllabus 5.0).

Do kada je moguće polagati ispite koji se ukidaju?
Ispite M1: Osnovni pojmovi informacijsko-komunikacijske tehnologije, M2: Korištenje računala i upravljanje datotekama i M7: Pregledavanje weba i komunikacija moguće je polagati do 30.06.2014. Nakon navedenog datuma više neće biti dostupni za polaganje.

Ako do 30.6.2014. godine položim ispite koji će se ukinuti pa dalje nastavim polagati preostale ispite, da li ću u tom slučaju dobiti odgovarajuću ECDL diplomu (ECDL Start ili ECDL Osnovna)? Do kada mogu polagati preostale ispite?
Svim kandidatima koji posjeduju prethodno izdani i važeći ECDL indeks (valjanost 3 godine) te do 30.6.2014. polože ispite koji se ukidaju uvođenjem novog programa ECDL, isti će im biti priznati prilikom stjecanja uvjeta za izdavanja diplome.
Preostali ispiti potrebni za izdavanje ECDL diplome mogu se polagati u periodu valjanosti prethodno izdanog ECDL indeksa. Nakon isteka roka valjanosti indeksa, a prije nastavka polaganja preostalih ispita, kandidat treba kupiti novi ECDL indeks.

Ako do 30.6.2014. godine ne uspijem položiti ispite koji se ukidaju, koji su uvjeti za nastavak polaganja?
U slučaju da kandidati u zadanom roku do 30.6.2014. godine ne polože ispite koji se ukidaju, za nastavak polaganja ispita prema novom programu ECDL trebaju imati novi ECDL indeks.

Imam važeći ECDL indeks (nije proteklo više od 3 godine od datuma izdavanja) koji je izdan prema trenutno aktualnom programu ECDL. Mogu li polagati ispite iz novog programa ECDL (Osnove računala, Osnove komunikacija, IT sigurnosgt i Online suradnja)?
Da, ali je prethodno potrebno kupiti novi ECDL indeks. Kandidatima koji imaju važeći indeks prema trenutno aktualnom programu bit će omogućeno izvršiti doplatu za izdavanje novog ECDL indeksa.

Priznaju li se nakon izdavanja novog ECDL indeksa prethodno položeni ispiti?
Prethodno položeni ispiti se priznaju te se prepisuju u novi ECDL indeks.

Imam ECDL indeks izdan prema trenutno aktualnom programu koji više nije važeći (proteklo je više od 3 godine od datuma izdavanja). Želim polagati ispite prema novom programu ECDL, što trebam napraviti?
Kandidati kojima je indeks istekao, za polaganje ispita prema novom programu ECDL trebaju kupiti novi indeks te ga platiti u punom iznosu prema važećem cjeniku.

Koje su nove cijene ECDL indeksa i ispita prema novom programu ECDL?
Nove cijene ECDL indeksa i ispita dostupne su u cjeniku novog ECDL programa na stranicama Ispitnog centra za ECDL. Detalje o novim cijenama možete ovdje.

Imam kupljen paket ispita ECDL Start ili ECDL Osnovni s uključenom mogućnošću SecondShot (besplatno ponovno polaganje u slučaju neprolaska). Hoće li uvođenje novog ECDL programa utjecati na uplaćeni paket?
Kandidati koji su uplatili pakete ispita prema trenutnom programu ECDL (paket ispita ECDL Start ili ECDL Osnovni), da bi ostvarili uvjete za izdavanje diplome ECDL Start ili ECDL Osnovna trebaju položiti ispite koji se ukidaju do 30.6.2014. godine. U tom slučaju uvođenje novog programa ECDL neće utjecati na uplaćeni paket ispita.

Ako do 30.6.2014. godine ne uspijem položiti ispite koji se ukidaju, koji su uvjeti za nastavak polaganja ispita iz paketa ECDL Start ili ECDL Osnovni?
Ukoliko kandidati ispite koji se ukidaju ne polože u zadanom roku, za nastavak polaganja trebaju imati novi ECDL indeks te polagati ispite prema novom paketu ispita - ECDL Početni ili ECDL Osnovni.

Utječe li uvođenje novog programa ECDL i na Napredne ECDL ispite? Ako da, koje su to promjene?
Posjedovanje Osnovne ECDL diplome više nije uvjet za pristup polaganju naprednih ispita.
Polaganju naprednih ispita kandidati mogu pristupiti uz uvjet da prethodno imaju položen odgovarajući ispit iz Početnog ili Osnovnog programa (npr. za pristup ispitu Napredne proračunske tablice potrebno je prethodno položiti ispit Proračunske tablice).
Za svaki napredni ispit potrebno je prethodno kupiti napredni ECDL indeks.
Valjanost svakog indeksa je tri godine.

Imam položena tri ECDL ispita prema trenutno aktualnom programu ECDL. Mogu li za te ispite dobiti ECDL Profil?
Ne, ECDL Profil biti će dostupan kandidatima koji kupe novi ECDL indeks i polažu ispite prema novom programu ECDL.

 

Top