F.A.Q. ICDL

testni centar


Što je ICDL?

International Computer Driving Licence (ICDL), u Hrvatskoj je potvrda o stečenim vještinama informatičke pismenosti, kojom osoba dokazuje poznavanje rada na računalu prema ICDL normama.

Što je to ICDL?
ICDL ( International Computer Driving Licence) je naziv za ICDL na globalnoj razini.

Mogu li se ICDL vještine (diploma) upisati u radnu knjižicu?
ICDL Diplomu nije moguće upisati u radnu knjižicu, jer se prema Pravilniku o srednjoškolskom obrazovanju odraslih (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/274237.html) ne može u radnu knjižicu upisati ništa za što nije obavezan određeni broj sati edukacije. Prema ICDL normi, osoba koja poznaje gradivo može pristupiti ispitu bez prethodno evidentirane edukacije. Neki ICDL testni centri reklamiraju upis ICDL-a u radnu knjižicu, međutim u stvarnosti to izgleda ovako: oni vas prijavljuju na određeni program edukacije kao što su ICDL operater ili ICDL specijalist. Te su programe TC prijavili i dobili odobrenje od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, sukladno navedenom Pravilniku. Nakon što polaznik završi edukaciju izlazi na ICDL ispit koji u ovom slučaju ima dvije svrhe - dobivanje ICDL diplome i završni ispit za jedan od gore navedenih programa koji se upisuju u radnu knjižicu.

Što je nastavni program? (ICDL Syllabus)?
Program koji sadrži znanja i vještine potrebne za uspješno polaganje ICDL ispita. Svaki ICDL modul ima vlastiti nastavni program.

Što je indeks?
Indeks je dokument u kojem se nalaze svi podaci o polazniku potrebni za uspješno polaganje ICDL ispita, u kojeg se bilježe i podaci o položenim ispitima. Indeks se kupuje u TC u kojem morate položiti barem jedan ICDL ispit.

Što znači moj broj indeksa i kako ga mogu dobiti?
Prije polaganje ispita polaznik mora kupiti indeks u TC. Svaki indeks ima jedinstven broj.

Moj indeks je istekao, što trebam učiniti?
Od 1.1.2014. ICDL indeks će vrijediti neograničeno. Svi indeksi kupljeni prije toga vrijede 3 godine od prvog izlaska na ispit. Nakon isteka valjanosti od 3 godine kandidat mora kupiti novi indeks ukoliko želi polagati ostale ispite.

Da li moram pohađati ICDL tečaj?
Prisustvo tečajevima nije uvjet za polaganje ispita. Ako polaznik posjeduje tražene vještine može prijaviti ispit u bilo kojem TC, a nakon uspješno položenih ispita za željeni program dobiva diplomu priznatu u cijelom svijetu.

Koje su metode testiranje kandidata?
Ručna metoda (testovi na papiru, a radne datoteke na računalu) ili ATES-om (ispitna pitanja i radne datoteke na računalu).

Da li moram položiti sve ispite u istom ICDL TC?
Prvi ispit morate polažiti u ICDL TC u kojem ste kupili indeks, ostale ispite možete polagati u nekom od 20.000 TC u 148 država svijeta.

Kako se mogu pripremiti za ICDL ispit?
Možete pohađati tečaj ili se sami pripremati za ispit.
Prije dolaska u ICDL TC preporučamo korištenje probnih ispitnih pitanja koja se nalaze ovdje , kako biste bili sigurni da imate potrebne tražene vještine.
Za provjeru svoga znanja možete koristiti demo testove za automatsko ili ručno testiranje.

Koji softver moram koristiti za ICDL ispite?
Možete odabrati različite vrste softvera, MS Windows Vista,Windows 7 ili Windows 8, MS Office 2007, MS Office 2010 ili MS Office 2013. Testni centar odlučuje koji softver će koristiti.

Koliko bodova je dovoljno kako bi položio ICDL ispit?
Da biste položili ICDL ispit morate odgovoriti točno na najmanje 75% zadataka.

Ako se ispit ne položi, kada se može ponovno pristupiti testiranju?
Prema normi, najranije sutra, što ovisi o planu certifikacije nekog testnog centra.

Kako mogu dobiti svoj certifikat nakon položenih ispita?
Nakon što položite sve ispite potrebne za stjecanje certifikata, TC će poslati zahtjev HIZ-u za izradu vašeg certifikata, koji će vaš certifikat dostaviti u TC.

Koliko dugo vrijedi moj ICDL certifikat?
Vaš ICDL certifikat nema rok trajanja, ali vam preporučujemo recertifikaciju kao dokaz stjecanja novih vještina nakon promjene nastavnog programa. Certifikat sadrži datum kada ste polagali i po kojem nastavnom programu.

Da li je potrebno položiti module ICDL Osnovnog program prije polaganja onih iz programa ICDL Napredni?
Ne.

Izgubio sam svoj certifikat. Da li mogu dobiti duplikat?
Za izdavanje duplikata certifikata obratite se HIZ-u na e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Cijena izrade duplikata certifikata iznosi 76,00kn + PDV.

Započeo sam polaganje ICDL programa u inozemstvu – kako mogu nastaviti polaganje u Hrvatskoj?
Da bi ste nastavili polaganje ICDL u Hrvatskoj kontaktirajte TC u kojem želite nastavit polaganje.

Ukratko, koje novosti donosi novi program ICDL?

  • novim programom ICDL uvodi novi ICDL indeks za Početni i Osnovni program koji nema ograničenja valjanosti
  • novim programom ICDL uvode se novi ispiti dok se određeni postojeći ukidaju
  • u novom programu ICDL svaki ispit predstavlja samostalnu jedinicu certifikacije za koji je moguće dobiti potvrdu putem ICDL profila
  • ICDL profil prikazuje ispite koje je kandidat položio. U ICDL profil moguće je dodavati naknadno položene ispite prema individualnim potrebama svakog kandidata. ICDL profil može biti u obliku potvrde ili elektroničkog on-line zapisa koji izdaje nacionalni operater (HIZ).
  • posjedovanje Osnovne ICDL diplome više nije uvjet za pristup polaganju naprednih ispita. Polaganju naprednih ispita kandidati mogu pristupiti uz uvjet da prethodno imaju položen isti odgovarajući ispit iz Početnog ili Osnovnog programa (npr. za pristup ispitu Napredne proračunske tablice potrebno je prethodno položiti ispit Proračunske tablice). Za svaki napredni ispit potrebno je prethodno kupiti napredni ICDL indeks. Valjanost svakog naprednog indeksa je tri godine.

Kako je organiziran novi program ICDL?
Novi program ICDL sastoji se od tri cjeline:
Početni program (ispiti Osnove računala, Osnove komunikacije, Obrada riječi, Proračunske tablice)
Osnovni program (ispiti Prezentacije, Korištenje baze podataka, IT sigurnost, Online suradnja)
Napredni program (ispiti Napredna obrada teksta, Napredne proračunske tablice, Napredne baze podataka, Napredne prezentacije)

Koji su uvjeti za dobivanje ICDL diplome?
Za stjecanje Početne ICDL diplome potrebno je položiti sva četiri ispita iz početnog programa.
Za stjecanje Osnovne ICDL diplome potrebno je položiti sedam ispita - četiri ispita iz početnog programa i bilo koja tri ispita iz osnovnog programa.
Nakon svakog položenog naprednog ispita stječe se Napredna ICDL diploma.
Za stjecanje ICDL Expert diplome potrebno je položiti sva četriri ispita iz naprednog programa.

Koji će se ispiti iz trenutnog programa ICDL ukinuti, a koji će se i dalje moći polagati?
Dosadašnji ispiti M1: Osnovni pojmovi informacijsko-komunikacijske tehnologije, M2: Korištenje računala i upravljanje datotekama i M7: Pregledavanje weba i komunikacija važeći su do 30.06.2014. i nakon navedenog datuma više neće biti dostupni za polaganje (navedeni ispiti biti će zamijenjeni novim ispitima – Osnove računala i Osnove komunikacija.)
Preostali ispiti iz programa ICDL - Obrada riječi, Proračunske tablice, Korištenje baza podataka i Prezentacije ostaju nepromijenjeni te će se i dalje polagati prema istom nastavnom programu (Syllabus 5.0).

Do kada je moguće polagati ispite koji se ukidaju?
Ispite M1: Osnovni pojmovi informacijsko-komunikacijske tehnologije, M2: Korištenje računala i upravljanje datotekama i M7: Pregledavanje weba i komunikacija moguće je polagati do 30.06.2014. Nakon navedenog datuma više neće biti dostupni za polaganje.

Ako do 30.6.2014. godine položim ispite koji će se ukinuti pa dalje nastavim polagati preostale ispite, da li ću u tom slučaju dobiti odgovarajuću ICDL diplomu (ICDL Start ili ICDL Osnovna)? Do kada mogu polagati preostale ispite?
Svim kandidatima koji posjeduju prethodno izdani i važeći ICDL indeks (valjanost 3 godine) te do 30.6.2014. polože ispite koji se ukidaju uvođenjem novog programa ICDL, isti će im biti priznati prilikom stjecanja uvjeta za izdavanja diplome.
Preostali ispiti potrebni za izdavanje ICDL diplome mogu se polagati u periodu valjanosti prethodno izdanog ICDL indeksa. Nakon isteka roka valjanosti indeksa, a prije nastavka polaganja preostalih ispita, kandidat treba kupiti novi ICDL indeks.

Ako do 30.6.2014. godine ne uspijem položiti ispite koji se ukidaju, koji su uvjeti za nastavak polaganja?
U slučaju da kandidati u zadanom roku do 30.6.2014. godine ne polože ispite koji se ukidaju, za nastavak polaganja ispita prema novom programu ICDL trebaju imati novi ICDL indeks.

Imam važeći ICDL indeks (nije proteklo više od 3 godine od datuma izdavanja) koji je izdan prema trenutno aktualnom programu ICDL. Mogu li polagati ispite iz novog programa ICDL (Osnove računala, Osnove komunikacija, IT sigurnosgt i Online suradnja)?
Da, ali je prethodno potrebno kupiti novi ICDL indeks. Kandidatima koji imaju važeći indeks prema trenutno aktualnom programu bit će omogućeno izvršiti doplatu za izdavanje novog ICDL indeksa.

Priznaju li se nakon izdavanja novog ICDL indeksa prethodno položeni ispiti?
Prethodno položeni ispiti se priznaju te se prepisuju u novi ICDL indeks.

Imam ICDL indeks izdan prema trenutno aktualnom programu koji više nije važeći (proteklo je više od 3 godine od datuma izdavanja). Želim polagati ispite prema novom programu ICDL, što trebam napraviti?
Kandidati kojima je indeks istekao, za polaganje ispita prema novom programu ICDL trebaju kupiti novi indeks te ga platiti u punom iznosu prema važećem cjeniku.

Koje su nove cijene ICDL indeksa i ispita prema novom programu ICDL?
Nove cijene ICDL indeksa i ispita dostupne su u cjeniku novog ICDL programa na stranicama Ispitnog centra za ICDL. Detalje o novim cijenama možete ovdje.

Imam kupljen paket ispita ICDL Start ili ICDL Osnovni s uključenom mogućnošću SecondShot (besplatno ponovno polaganje u slučaju neprolaska). Hoće li uvođenje novog ICDL programa utjecati na uplaćeni paket?
Kandidati koji su uplatili pakete ispita prema trenutnom programu ICDL (paket ispita ICDL Start ili ICDL Osnovni), da bi ostvarili uvjete za izdavanje diplome ICDL Start ili ICDL Osnovna trebaju položiti ispite koji se ukidaju do 30.6.2014. godine. U tom slučaju uvođenje novog programa ICDL neće utjecati na uplaćeni paket ispita.

Ako do 30.6.2014. godine ne uspijem položiti ispite koji se ukidaju, koji su uvjeti za nastavak polaganja ispita iz paketa ICDL Start ili ICDL Osnovni?
Ukoliko kandidati ispite koji se ukidaju ne polože u zadanom roku, za nastavak polaganja trebaju imati novi ICDL indeks te polagati ispite prema novom paketu ispita - ICDL Početni ili ICDL Osnovni.

Utječe li uvođenje novog programa ICDL i na Napredne ICDL ispite? Ako da, koje su to promjene?
Posjedovanje Osnovne ICDL diplome više nije uvjet za pristup polaganju naprednih ispita.
Polaganju naprednih ispita kandidati mogu pristupiti uz uvjet da prethodno imaju položen odgovarajući ispit iz Početnog ili Osnovnog programa (npr. za pristup ispitu Napredne proračunske tablice potrebno je prethodno položiti ispit Proračunske tablice).
Za svaki napredni ispit potrebno je prethodno kupiti napredni ICDL indeks.
Valjanost svakog indeksa je tri godine.

Imam položena tri ICDL ispita prema trenutno aktualnom programu ICDL. Mogu li za te ispite dobiti ICDL Profil?
Ne, ICDL Profil biti će dostupan kandidatima koji kupe novi ICDL indeks i polažu ispite prema novom programu ICDL.

 

Top