Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/2013., 85/2015., 69/2022.).

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te, sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti“.

Pristup informaciji u smislu Zakona o pravu na pristup informacijama pretpostavlja pristup već gotovoj i postojećoj informaciji, odnosno informaciji koja postoji u materijaliziranom obliku i ne predstavlja dužnost tijela javne vlasti da daje odgovore na pitanja i da tumači propise. Drugim riječima, pristup informacijama u zakonskom smislu znači dobivanje preslike gotove informacije, npr. određenog dokumenta, cd-a ili drugog zapisa podataka koji se nalazi u posjedu tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama ne obuhvaća i pravo tražiti od tijela javne vlasti da izradi informaciju koja već ne postoji u trenutku kada je zahtjev upućen.

Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu“.

Zavod za informatiku Osijek ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije temeljem Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija (NN 12/14, 15/14) i Izmjena kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija (NN 141/2022).

Zahtjev za pristup informacijama se dostavlja službenoj osobi za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama:

Josip Subašić dipl. iur. univ. spec. stud. eur., savjetnik za pravne poslove
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Zamjenik službenika za informiranje:
Dario Džeko, administrativni referent
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Upitnik za samoprocjenu tjv

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacija

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija


Izvješće o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu (pdf)   (csv)

Izvješće o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu (pdf)   (csv)

Izvješće o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu (pdf)   (csv)

Izvješće o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu (pdf)   (csv)

Izvješće o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu (pdf)   (csv)

Izvješće o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu (pdf)   (csv)

Izvješće o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu (pdf)   (csv)

Izvješće o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu (pdf)   (csv)

Izvješće o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

 

Top